Tabletka na potrat – Predaj vo svete

Keď tabletka na potrat v roku 1982 bola predstavená profesorom Etienne-Emile Baulieu vo francúzskej Akadémii vied výsledky klinickej štúdie tejto novej látky, zdalo sa, že to otvára cestu pre novú, priam revolučnú metódu potratu. Chemici a endokrinológovia farmaceutickej firmy Roussel-Uclaf pripravili túto látku už pred dvoma rokmi; volali ju najprv mifépriston a vo firme jej dali kód RU 38386; neskôr ho zjednodušili na RU 486 a toto označenie sa udomácnilo na celom svete. Pri klinických pokusoch v univerzitnej nemocnici v Ženeve došlo po aplikácii pilulky u siedmich žien k potratu v šiestom až ôsmom týždni tehotenstva.

Nikto z vedcov, ktorí tento liek pripravili, ani nikto z vedenia firmy Roussel-Uclaf by vtedy nebol pomyslel, že táto tabletka na potrat vyvolá jednu z najneuveriteľnejších bitiek farmaceutického priemyslu, rozplamenia diskusie o potrate a pomiešajú náboženské pocity, vládne právomoci, finančné záujmy a osobné ambície do uzla, ktorý zabrzdí ich víťazný postup gynekologickými ordináciami.

Nálada bola vtedy skôr euforická: z finančného hľadiska sa trh ukazoval veľmi sľubným. Medzinárodné organizácie odhadujú počet potratov na svete na 50 miliónov ročne, z toho polovica sa robí v rozvojových krajinách. Každý druhý potrat sa deje tajne. Viac ako 200 000 žien umiera ročne v priebehu alebo následkom tajného potratu, nehovoriac o ženách, ktoré na následky trpia dlhé roky. V roku 1982 uzatvára firma Roussel-Uclaf zmluvu o výrobe piluliek so Svetovou zdravotníckou organizáciou a o rok neskoršie podobnú zmluvu s Population Council (Populačná rada), nevládnou americkou organizáciou.

Bez odkladu sa začalo s rozšírenými klinickými pokusmi. Vo Francúzsku ich robili od r. 1982 v nemocnici Antoine-Béclére v Clamarte profesor René Frydman a doktor Joelle Brunerie-Kaufmann. Tabletka na potrat dáva všade dobré výsledky pri vyvolávaní potratu v skorom štádiu tehotenstva. Doktorka Elisabeth Aubény, prezidentka Združenia pre rozvoj núdzovej antikoncepcie, vysvetľuje: RU 486 znamená prechod od chirurgického potratu k medikamentóznemu. Pre ženy to znamená revolúciu, lebo takto môžu ovládnuť svoj potrat a žiť si svoj život podľa svojho rytmu.“

Lekári sa však boja nehody, a vedľajšieho účinku. „Všetci s obavou očakávali nadmerné krvácanie“, pokračuje Dr. Aubény. „Nič takého. Až v roku 1991 došlo raz k srdcovej príhode, a to následkom prostaglandínu, podaného súčasne s RU 486. Od tých čias sa spolu s RU 486 zakaždým podáva cytotec a problémy sa nevyskytli.“

Následkom jednoduchosti aplikácie sa tabletka na potrat stala okamžite trvalým a vypichnutým terčom útokov hnutí proti potratu. Najmä v USA už od polovice osemdesiatych rokov mobilizuje hnutie pro-life (pre život) všetku svoju energiu protifrench pill (francúzska pilulka). RU 486 dostáva označenie death pill (pilulka smrti), ba dokonca aj ľudský pesticíd. Eleanor Smealová, prezidentka Feminist Majority Foundation (Nadácia ženskej väčšiny) usudzuje, že „ako bezpečná metóda skorého potratu predstavuje tabletka na potrat pre extrémistov protipotratového hnutia nebezpečenstvo, že stratia svoje pole pôsobnosti.“ RU 486 sa totiž dá podať v ordinácii gynekológa a nemusia to byť špecializované kliniky, čo by veľmi obmedzilo možnosti teroru radikálnych oddielov hnutia pro life. To je aj téza knihy Lawrencea Ladera s veľavravným podtitulom „RU 486: Pilulka, ktorá by mohla ukončiť potratové vojny a prečo ju americké ženy nemajú.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*